Sel Demensforening

Sel Kommune er en demensvennlig kommune og samarbeider aktivt med Sel Demensforening for å utvide tilbudet for mennesker med demenssykdom, både som er hjemmeboende og på institusjon. 

På hjemmesiden til demensforeningen www.seldemens.no finner du oppdatert aktivitetsplan og informasjon om pårørendeskole, som er et undervisningstilbud til de som er pårørende til perdsone med kognitiv svikt/demenssykdom.

Hva er demens?

Demens skyldes sykdom eller skade i hjernen som ødelegger nerveceller og områder i hjernen. De fører til varige og økende forandringer med symptomer som hukommelsessvikt, redusert orienteringsevne og problemer med daglig gjøremål. Demens er en folkesykdom, fortrinnsvis hos eldre, selv om den også forekommer hos yngre mennesker. Med økt snittalder i befolkningen, vil forekomsten av demenssykdom også øke. Over 71.000 mennesker lever med demens i Norge i dag. Demens berører langt flere en den som blir syk. Over 35.000 personer med demenssykdom bor hjemme og får hjelp og omsorg av familie og venner. Demens berører ca 300.000 pårørende i Norge.

Se mer på www.nasjonalforeningen.no og www.aldringoghelse.no

Demensvennlig samfunn

Sel Kommune er en demensvennlig kommune. I den forbindelse ønsker Sel Demensforening å tilby et kort opplæringskurs for ansatte innen private og offentlige virksomheter for hvordan hjelpe kunder som har en demenssykdom. Gratis for bedriftene å sende sine ansatte på dette! Dette kurset vil bli høsten 2021. Her kan du lese mer om demensvennlig samfunn: https://nasjonalforeningen.no/tilbud/kommuner-og-demens/demensvennlig-samfunn/

Aktiviteter for pasienter med demenssykdom

Sel Demensforening jobber for å utvide tilbudet for mennesker med demenssykdom, både som er hjemmeboende og på institusjon. Vi søker nå om støtte til å få kjøpt inn ergometersykler for å koble opp mot storskjerm med film fra lokale steder fra leverandør www.motitech.no og håper at vi får dette på plass våren 2021.

Sel Demensforening jobber også med å få til «Inn på tunet»- opplevelser og andre dagaktiviteter i hele Sel kommune. Vi samarbeider med de andre demensforeningene i Nord- Gudbrandsdalen og håper at vi kan få satt demenssykdom i fokus lokalt. Det er viktig å få mer åpenhet og mindre skam rundt denne sykdommen.

Sel Demensforening jobber mot Sel kommune og mot Nasjonalforeningen for folkehelsen på fylkesnivå for å få til gode rammevilkår. Vi brenner for at det blir forsket på demenssykdom og at pasienter som rammes får en best mulig behandling gjennom hele sykdomsforløpet. Dette involverer i høy grad pårørende. Vi trenger deg som medlem for å bli en sterk forening!

Vil du bli aktivitetsvenn?

Vil du bli aktivitetsvenn for personer med demenssykdom. Vi trenger frivillige til å bidra til å avlaste pårørende og skape positive øyeblikk hos den syke. Det vil bli gitt nødvendig opplæring. Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, samtidig som du gir en med demens flere gode dager og gode opplevelser. Dato for opplæringskurs kommer! Du kan registrere deg som aktivitetsvenn via denne linken: https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/vil-bli-aktivitetsvenn/

Adresse

Sel Demensforening - Nasjonalforeningen for Folkehelsen

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN SEL DEMENSFORENING
Org.no: 912 420 965

E-post: post@seldemens.no

Forretningsadresse:

c/o Jan Erling Eilefstad
Kleivrudvegen 21A
2670 OTTA

Kontonummer: 2095.53.59144
Vipps: 63355