Rus og avhengighet

Rusoppfølging er en del av tjenesten. Brukere med rus- og psykiske plager/lidelser får samme oppfølging som brukergruppen for øvrig. Både med mestringsorienterte samtaler, veiledning, praktisk bistand, aktivitetstilbud og individuelt tilpasset tverrfaglig oppfølging.

Målet med tjenesten er at den enkelte skal få bistand til å leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv, på tross av rus og/eller psykiske helseutfordringer.

Ruskonsulent har individuell oppfølging av personer med rusproblemer, avhengighet og pårørende til en med rusproblemer.

 

 

Utlevering av brukerutstyr:

Henting ved ROP, ta kontakt for indiviuduelle behov/tilrettelegging og samtale

Du kan hente det som er tilgjengelig av brukerutstyr ved legevakt Otta og avd. ROP.

Spilleavhengighet:

Kontakt: Spilleavhengighet- Norge, e-post: post@spillavhengighet.no. Tlf: 47700200.