Hjerterom / Aktivitetshuset

Hjerterom er en del av aktivitetshuset .Aktivitetshuset er en møteplass i Sel kommune, der aktivitet for noen er et tilbud til andre. Målet er å lage en møteplass med aktiviteter tilpassa grupper med ulike behov, der samhandling mellom kommunale tjenester og bruk av frivillige er avgjørende.

Dagtilbud Aktivitetshuset/Hjerterom som er et aktivitetstilbud til brukere som har psykiske lidelser, rusproblemer og /eller er ensomme. Det er et lavterskel-tilbud, som ikke krever enkeltvedtak, og har målrettede tiltak basert på brukers interesser.

Aktivitetshuset skal generelt være en møteplass i Sel kommune, der aktivitet for noen er et tilbud til andre. Målet er å lage en møteplass med aktiviteter tilpassa grupper med ulike behov, der samhandling mellom kommunale tjenester og bruk av frivillige er avgjørende.

Aktiviteter vi kan tilby:

Strikkekafe, verksted, gåturer. Vi har også biljard og piano.

Kontaktinformasjon

Hjerterom er nå en del av Aktivitetshuset
Adresse: Johan Nygårdsgate 17B


Daglig leder på Hjerterom, Rus og Psykisk helse
Anne Marie Nesset
Tlf: 918 46 475
E-post: anne.marie.nesset@sel.kommune.no

 

Åpningstider

kl. 09.00 - 14.00