Rus og Psykisk helse (ROP)

Rus og psykisk helse er en gratis tjeneste for personer i alderen 18 år og oppover som bor i Sel Kommune. Tjenesten tar utgangspunkt i den enkeltes kunnskap, ønsker og mål, samt at en anser pårørende og den enkeltes nettverk som en viktig ressurs.

Rus og Psykisk helse er en oppfølgingstjeneste som benytter mestringsorienterte samtaler, kognitiv terapi, motiverende intervju, samt  veiledning og oppfølging i bolig i møte med brukere, f.eks. på hjemmebesøk eller bo-veiledning. Tjenesten organiserer også ansvarsgruppemøter og tar rollen som koordinator for individuell plan der det er aktuelt.

Åpningstider

08.00-15.00 ukedager

Utenom åpningstider kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40.

Kontakt legevakt tlf: 116 117 eller din fastlege (Otta legekontor 61700900) ved akutt sykdom.

Vi kan tilby

  • Planlagte og strukturerte samtaler på kontoret eller hjemme hos brukeren
  • Bistand til å mestre livet i egen busted
  • Koordinering av individuell plan, ansvarsgrupper, ulike tverrfaglige instanser
  • Støtte til familie / pårørende
  • Hjerterommet (1.etasje Aktivitetshuset) fra mandag til fredag fra kl.1000 til kl.1400.

Samarbeid

Vi har tett samarbeid med fastlegene, psykiatrisk poliklinikk (DPS), NAV, helsestasjon, barnevernet, skoler, politi og andre hjelpeinstanser.

Annen informasjon

Tjenesten er gratis, og vi har taushetsplikt. Tjenesten er underlagt virksomhetsområdet Helse og Rehabilitering.

Kontakt

Postadresse: Botten Hansensvei 9, 2670 Otta. Besøksadresse: Botten Hansensvei 9, 2. etg., 2670 Otta. Kontortid Mån – Fre. 08.00 - 15.30

Kontakt

Bente Rannstad Haugen
Avdelingsleder Rus og Psykisk helse
Mobil 476 63 494

Adresse

Sel rådhus, servicetorget

Botten Hansensgate 9

2670 Otta

Tlf. 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Sikker innsending: eDialog