Rus og Psykisk helse (ROP)

Rus og Psykisk helse er en samtaletjeneste for personer som har psykisk helse og/eller rusutfordringer, samt pårørende. Vårt fokus er mestring av hverdagen og vi tar utgangspunkt i utfordringer her og nå. 

Du kan ta direkte kontakt med oss ved behov for samtale/oppfølging eller du kan henvises via fastlege, DPS eller andre hjelpeinstanser som NAV, helsestasjon mm.

Samtaletjenesten er gratis.

Vi tilbyr også boveiledning ved funksjonssvikt som går utover boevnen. For å få boveiledning må man søke kommunen om helse og omsorgstjeneste og man må ha vedtak Betaling for boveiledning varierer ut ifra inntekt. Kontakt Tildelingskontoret for informasjon om betaling.

 

Vi tilbyr:

  • Mestringsorienterte samtaler
  • Behandling av mild/moderat depresjon, panikkangst og sosial angst
  • Pårørendesamtaler
  • Lavterskel dagtilbud
  • Koordinering av ansvarsgrupper
  • Kurs

 

Åpningstider

08.00-15.00 hverdager

 

Ved behov for hjelp utenom vår åpningstid kan du kontakte legevakt tlf: 116 117 eller din fastlege (Otta legekontor 61700900)

Døgnåpne hjelpetelefoner: 

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 eller Kirkens SOS: 22 40 00 40.

Kontakt

Bente Rannstad Haugen
Avdelingsleder Rus og Psykisk helse
Mobil 476 63 494

Adresse

Sel rådhus, servicetorget

Botten Hansensgate 9

2670 Otta

Tlf. 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Sikker innsending: eDialog