Hverdagsrehabilitering i Sel

Hverdagsrehabilitering er en tidsbegrenset tjeneste i 4 uker der opptrening i daglige gjøremål skjer hjemme hos deg eller i ditt lokalmiljø. Et tverrfaglig ressursteam vil bistå med å utarbeide mål for hva du synes er viktig for å mestre din hverdag.

Hverdagsrehabilitering kan passe for deg som har hatt et fysisk funksjonsfall eller har psykiske utfordringer, og er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret. I ressursteam hverdagsrehabilitering arbeider fysioterapeut, ergoterapeut, psykisk helse og hjemmesykepleien.

Tjenesten søkes på og innvilges gjennom Tildelingskontoret i Sel kommune, tel. 41421528.

Link til søknadsskjema