Spesialisthelsetjenester ved NGLMS

Ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter utfører Sykehuset Innlandet og private spesialister polikliniske tjenester og dagbehandling innenfor en rekke områder.

Røntgen

Ved NGLMS avdeling for bildediagnostikk blir det utført undersøkelser av lunger og skjelett. Avdelingen betjenes av en radiograf på hverdager i ordinær arbeidstid. I ferier og ved annet fravær er avdelingen stengt.
Røntgenbildene på øyeblikkelig hjelp pasienter tolkes av leger på  Otta, men alle bilder blir sendt elektronisk til Sykehuset Innlandet, divisjon Lillehammer, for tolkning. Elektronisk røntgensvar kommer tilbake til pasientens journal på legekontoret.
Radiograf:  Ane Haugstad og Miriam Holen Myrum, telefon 61 11 77 30

 

Lysbehandling

Det gis behandling for psoriasis, eksem og vitiligo - etter henvisning fra spesialist.
Åpningstider: Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til  kl. 15.30
Telefon: 9100 7597
Ansvarlig lege for lysbehandling er hudlege Gatty.Polikliniske spesialisthelsetjenester

Gynekolog *1-2 dager pr mnd
Ortoped *ca 1 dag pr. mnd
Neurolog *sporadisk
Hørselsentral (to audiografer) *1 dag pr. mnd
Uroterapeut *ca 1 dag hver 2. mn
Hudlege **ca 1 dag pr.mnd
Revmatolog ***ca 1 dag pr. mnd

*     Organiseres av Sykehuset Innlandet
**    Privatpraktiserende spesialist
***  Organiseres av revmatismesykehuset

 

Dagbehandling i regi av spesialisthelsetjenesten

Dialyse
Behandling med cellegift / cytostatika
Blodtransfusjoner (utføres pr. i dag på sengeavdelingen)