Korttidsplasser

Det er tildelingskontoret i Sel kommune som avgjør om pasienter skal legges inn på korttidsplassene.

Inklusjonskriterier / eksempler på tilstander hos pasienter som kan legges inn på krttidsplassene for Sel kommuene:

  • Hjemmeboende pasienter som trenger opptrening og oppfølging i forbindelse med en reduksjon av funksjonsnivået som kan ha effekt av oppholdet.
  • Tilbud til eldre som har kommet i en vanskelig situasjon hjemme, og i en kortere periode trenger å ha noen rundt seg.
  • Avlastningstilbud for pårørende: Et enkeltopphold eller flere planlagte opphold med jevne mellomrom, slik at den pårørende kan få en periode fri.