Intermediære senger

Intermediærsenger er for pasienter som en periode har behov for et forsterket tilbud i stedet for eller etter sykehusinnleggelse og hvor hjemkommunen vurderer at de ikke vil kunne ivareta pasientensbehov.

Innleggelse avgjøres av tildelingskontoret (Sel, Vågå, Lom og Skjåk) og ledelse pleie/omsorg (Lesja og Dovre) i samarbeid med avdelingsleder NGLMS. Hvis tvil om intermediære senger er rett behandlingsnivå, drøfter avdelingsleder saken med overlege eller dennes stedfortreder som tar den endelige beslutningen

Opphold på en intermediær plass skal som hovedregel ikke være lenger enn 8 uker. Ved behov for lengre opphold enn 8 uker skal dette avtales mellom avdelingsleder og tildelingskontor i pasientens bostedskommune.

Inklusjonskriterier / eksempler på tilstander hos pasienter som kan legges i intermediære senger:

  • Hjerneslag
  • Brudd
  • Kreft – palliativ behandling
  • Infeksjon (ikke sepsis)
  • KOLS og astma
  • Feilernæring
  • Hjertesvikt
  • Nyresvikt
  • Fallerende allmenntilstand med behov for kartlegging