Besøkstider ved sengeavdelingen NGLMS

Formiddag kl. 12:00 - 13:30

Ettermiddag kl. 16:30 - 20:00

Besøkende bes respektere tidene av hensyn til pasientene.

For pårørende/andre som kommer langveisfra eller ved spesielle behov, er det mulig å avtale besøk utenom visittidene. Ta i så fall kontakt med personalet på tlf. 99 21 78 90.

Dersom personalet er opptatt hos pasienter, kan det ta noen minutter før de kan åpne. Tar det mer enn 3 minutter, vennligst ring igjen på dørklokken.