Besøkstider ved sengeavdelingen NGLMS

 • Alle besøk skal avtales på forhånd med avdelingen, og besøkende blir registrert med navn og telefon nr.
 • Besøkende følges rett inn på pasienten sitt rom, og skal ikke oppholde seg på fellesrom. Maks 2 pårørende pr. besøk.
 • Du skal ikke komme på besøk ved: 
  • Utenlandsopphold eller opphold i "røde" områder siste 10 dager
  • Luftveissymptomer, feber eller red. almenntilstand
  • Kontakt med syke, smittede eller noen som er i karantene
  • Venter du på svar på koronatest
 • Viktig at du som besøkende utøver god håndhygiene før og etter besøk.

Rutiner vurderes fortløpende, og tar utg. pkt. i anbefalinger fra helsedirektoratet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/#raad-ved-besoek-hos-pasienterbeboere-med-mistenkt-sannsynlig-eller-bekreftet-covid19

Kontakt

NGLMS Sengeavdelingen
Hovednummer
Mobil 992 17 890