Prosedyrer i Nord-Gudbrandsdal

Det er utarbeidet felles prosedyrer for helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten inkludert jordmorvakta for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. I tilegg til lenker til de lokale prosedyrene, er det lagt ut lenke til ammeprosedyrer for kommunene og metodebok for helserådgivere på videregående skole i Oppland. Prosedyrene er også lagt ut på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet  regionalt/Helsestasjon og jordmortjeneste inkludert jordmorvakta".

  • Helsestasjon 0-6 år
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom
  • Svangerskapsomsorgen inkludert jordmorvakta NGLMS
  • Generelle undersøkelser
  • Legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning
  • Smittevern
  • Vold, selvskading og selvmord
  • Journalføring og taushets-, melde-, og opplysningsplikt
  • Oppfølging av arbeidsinnvandrere og flyktninger