Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår eller hud, hulltaking eller tatovering, er omfattet av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 

For å forebygge overføring av smittsomme sykdommer stilles det en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen.

Lokaler og hygiene
For å forebygge overføring av smittsomme sykdommer skal lokalene være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en tilfredsstillende måte. Hygienerutiner skal sikre at smitterisikoen for kunden reduseres til et minimum. 

Internkontroll
Alle salongvirksomheter skal ha et internkontrollsystem som dokumenterer at kravene i forskriften overholdes. Eksempler på rutiner som bør beskrives er rengjøringsrutiner, rutiner for desinfisering av utstyr og rutiner for håndvask. Som en del av internkontrollen kan virksomhetene ta ulike hygieneprøver som dokumenterer at renhold, desinfisering og sterilisering av utstyr er tilfredsstillende

Melding og godkjenning
Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunestyret før de tas i bruk. Lokaler som skal brukes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal være godkjent av kommunestyret før de tas i bruk. Det samme gjelder når virksomheter skifter eier eller foretar større ominnredninger. 

Tilsyn
Kommunestyret skal føre tilsyn med at hygieneforskriften overholdes.

 

På denne siden finnes videre lenker til veiledere, maler for brev og skjema som kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn og melding/godkjennoing frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter.

Word dokumentene er tilgjengelig på "Region felles/6K Planer, prosedyrer og veiledere utarbeidet regionalt/Miljørettet helsevern-folkehelse/Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter".

Lenker til lovgrunnlag og annen aktuell informasjon finnes i veilederen.