Vertskommuneavtalen

Prosjektet LMS  2010-2011 er nå avslutta. Kommunene Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja har inngått ny vertskommuneavtale for drift av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) gjeldende fra 01.01.2015. 

.