Rusprosjekt

Kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre deltar i rusprosjekt som administreres fra NGLMS. Helge de Presno er tilsatt i prosjektet som regional ruskoordinator for disse kommunene. Ruskoordinator vil jobbe på systemnivå, innenfor forebyggende, helsefremmende og behandlende rusarbeid.

Hovedoppgaver vil være:

  • Kartlegge og koordinere rusrelatert arbeid i kommunene
  • Gjøre rusarbeidet mer synlig og tydelig i hele regionen
  • Øke rusfaglig kompetanse i regionen, gjennom rusforum, fagdager m.m.
  • Bistå med rullering av ruspolitisk handlingsplan lokalt og regionalt

Kontaktopplysninger:

Tlf. 905 28 185

helge.de.presno@sel.kommune.no

 

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan

Kommunene Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk har vedtatt interkommunal ruspolitisk handlingsplan. Du kan se den her; Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 (PDF, 859 kB)

 

Rusforum 2013

Rusforum i Nord-Gudbrandsdalen ble arrangert på Vågå Kulturhus 4. desember. Det var deltagere fra alle kommuner, og fra DPS, Rusmiddelteam og LAR.

Temaet var Samhandling i praksis.

Vi fikk  inspirerende innlegg fra Fylkesmannen v/Heidi Fæste og Korus Øst v/Atle Holstad.

Med påmeldte fra 7 kommuner og bred deltagelse fra spesialisthelsetjenesten fikk vi mange gode diskusjoner i workshopgruppene.

Har endelig fått samlet alle referat fra workshopen under rusforumet 4.desmeber.

Det vil utarbeides en oppsummering av forslag til tiltak og behov på samhandlingsområdet i Nord-Gudbrandsdalen.

Og det vil bli jobbet videre med dette i rusprosjektgruppa, og presenteres for ledelse i kommunene og DPS-teamene.

Referat fra gruppene finner du her,