Regionplan for helsesamarbeid

Arbeidet med Regionplan for helsesamarbeid har vært leda av NGLMS og er nå godkjent av alle kommunene og ledelsen av Regionplanen er nå overtatt av 6K helse.