Samarbeidsfora og avtaler

På disse sidene vil det fortløpende bli lagt ut referater fra utvalg som drives av NGLMS. Det er også lagt ut lenker til Internkontrollsystemet for NGLMS og samarbeidsavtaler med Sykehuset Innlandet.