Jordmorvakta i Nord-Gudbrandsdal

Jordmorvakta som er stasjonert i 2. etg. på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, er en døgnkontinuerlig beredskapsvakt for Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 
 
Ønsker du å få tak i vakthavende jordmor, ring telefon 94 15 90 61.

Kristine Lie har ansvar for koordinering av tjenesten og treffes i ordinær arbeidstid på mail kristine.lie@dovre.kommune.no

Jordmorvakta i Nord-Gudbrandsdal sørger bl.a. for:

  • Råd, veiledning og undersøkelse ved akutt oppståtte helseproblemer i graviditet (f.eks. smerter og blødninger)
  • Henvisning til fastlege, legevakt eller spesialisthelsetjenesten etter vurdering og behov
  • Følgetjeneste til Sykehuset Innlandet
  • Oppfølging av gravide utenom kontortid
  • Ammeveiledning
     

Prosedyrer for jordmorvakta

Prosedyrene er å finne på "NGLMS..no / Samfunnsmedisin og folkehelse/Helsestasjon, skolehelsetjeneste og svangerskapsomsorg" og "Region felles/6K helsestasjon og jordmortjeneste"