Legevakt

Nytt nasjonalt legevaktsnummer
Telefonnr.:   116 117