Sel sjukeheim

Det er 46 institusjonsplasser fordelt på 2 avdelinger. Sjukeheimsavdelingen har 30 plasser. Avdelingsleder er Anita Byrbotten. E-post: anita.byrbotten@sel.kommune.no.

Bokollektiv for aldersdemente har 16 plasser. Avdelingsleder er Elin Ekre. E-post: elin.ekre@sel.kommune.no.

I tillegg er det dagtilbud for hjemmeboende ved Sel Sjukeheim, og det er institusjonskjøkken som tilbyr matombringing. Kjøkkensjef er John Flotten. E-post: john-helge.flotten@sel.kommune.no.

Telefon: 61 23 81 20