Bokollektivet for aldersdemente ved Heidalstun Bo- og servicesenter

Dette er en institusjonsavdeling på 6 plasser, spesielt tilrettelagt aldersdemente. Avdelingsleder er Marthe Bratlien. E-post: marthe.bratlien@sel.kommune.no.

Telefon: 61 23 64 35