Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Hjemmesykepleien rykker også ut ved utløst trygghetsalarm.

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester skal gå til kommunens tildelingskontor - se åpningstider og kontaktinformasjon her 
 

Kontakt

Otta Hjemmetjenesten
Vakttelefon
Mobil 415 66 567
Heidal Hjemmetjenesten
Vakttelefon
Mobil 415 06 293