Tidlig innsats barn i risiko (TIBIR)

TIBIR er et tilbud fra helsestasjonen til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse

TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer. Tilbudet om foreldreveiledning  gis gjennom helsestasjonen.

Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe utfordrende atferd  på et tidlig tidspunkt, bedre samarbeid mellom barn og foreldre, samt å bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre er det et mål å gi fagpersonell en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles.

Ta kontakt med Otta helsestasjon for mere informasjon og timeavtale Tlf 97 48 11 38

Miljøterapeut Gry Hege Hagberg, tlf  99 30 89 30 gry.hege.hagberg@sel.kommune.no

Helsesøster Mona Tarud, tlf  99 30 89 45 mona.tarud@sel.kommune.no