Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal, i samarbeid med skolen, gi helsefremmende og forebyggende tjenester for barn i skolealder og deres familier.

Skolehelsetjenesten skal systemrettet samarbeide med skolen for å bidra til å sike elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever i grunnskolen og i videregående skole i kommunen, både kommunale og private. Tjenesten i fylkeskommunale videregående skoler blir ivaretatt av egne helserådgivere.

Skolehelsetjenestens mål:

Fremme psykisk og fysisk helse
Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
Forebygge sykdom og skade
Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?
Hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse og å klare utfordringer som hverdagen gir, enten individuelt eller i gruppe.
Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
Vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning videre, individuelt eller i grupper.

Hvordan?
Ved å være et lavterskeltilbud til alle familier.
Helseundersøkelser.
Vaksinering etter https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/
Råd og veiledning til barn og foreldre individuelt eller i gruppe.
Helseopplysning/undervisning individuelt, igruppe eller i klasse.