Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag fra 14.00.-16.30.
På Otta helsestasjon
Her møter du lege og helsesøster/jordmor. Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud for gutter og jenter i alderen 13 - 20 år. Ingen timebestilling.

Du finner oss på Selsvegen 10, som også kalles Otta beredskapssenter (bygget sør for Sel rådhus)

Du kan komme alene eller sammen med andre, som for eksempel kan være venner, evt. Kjæreste eller foreldre/andre voksne.

•    Vi har taushetsplikt

•    Tilbudet er gratis

•    Ingen timebestilling

Eksempel på tema som helsestasjon for ungdom kan hjelpe deg med:

•    Vanskelig livssituasjon (hjemme, på skole eller i fritid).

•    Mistrivsel

•    Psykisk helse

•    Rus

•    Vansker i forhold til inntak av mat

•    Seksuell legning

•    Graviditet

•    Prevensjon / seksualopplysning

•    Testing av kjønnssykdommer

Du kan gjerne komme om du bare ønsker å snakke med noen om problemer du har, eller ting du lurer på. Velkommen!

Telefon: 617 00 700