Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon følger faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet


Oversikt over tilbudet:

 • Nyfødt (7-10 virkedager etter hjemkomst): Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • 4 uker: Barselgruppe med og helsesykepleier.
 • 6 uker: Barnet undersøkes av lege. Samtale og rotavirusvaksine med helsesykepleier. 
 • 8-10 uker: EPDS. Samtale med foreldre i forbindelse med psykisk helse.
 • 3 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesykepleier.
 • 4 mnd.: Barselgruppe med fysioterapeut og helsesykepleier.
 • 4 mnd.: Individuell undersøkelse av fysioterapeut.
 • 5 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesykepleier
 • 6 mnd.: Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesykepleier.
 • 8 mnd.: Samtale og undersøkelse v/ helsesykepleier.
 • 10 mnd.: Barselgruppe med helsesykepleier.
 • 1 år: Barnet undersøkes av lege. Samtale og vaksine v/helsesykepleier
 • 15 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/ helsesykepleier.
 • 18 mnd.: Samtale, undersøkelse v/ helsesykepleier.
 • 2 år: Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesykepleier.
 • 3 år: Samtale med helsesykepleier.
 • 4-41/2 år: Samtale, undersøkelse, hørsel- og synstest med helsesykepleier. Språk 4.

Oversikten er generell. Det kan bli individuelle tilpasninger.
Tjenesten er gratis.

Hva vi forventer av deg:

 • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
 • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlege/legevakt hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
 • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen. Send oss gjerne en SMS på 97481138.