Helsestasjon

Velkommen som bruker av Otta helsestasjon! 

Helsestasjonen ligger under helse og rehabiliteringsavdelingen. Leder for avdelingen er Helge Båtstad.
Fagansvarlig helsesykepleier: Anne Enkerud Lien.
Helsestasjonen skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn, ungdom og deres familier.  

Helsestasjonens mål

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste. Helsestasjonen er en gratis tjeneste til barn og unge 0-20 år og deres foreldre/foresatte og skal være et lavterskeltilbud. Tjenesten blir utført etter anbefalt helsestasjonsprogram i veileder til forskrift om «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten».
 

INFORMASJON FRA OTTA HELSESTASJON:

Helsestasjonen er åpen igjen denne uken (uke 6, 2021) med redusert drift.
Helsesykepleier er tilstede hver dag, på torsdag både lege og helsesykepleier.
Skolehelsetjenesten driftes denne uken gjennom telefon med kontakt aktuelle elever og foreldre, hyppig kontakt med alle skolene.
Helsestasjon for ungdom er åpen med lege tilstede fra 14.00-16.30.  
Hvis dere ikke når oss på tlf. 97481138 kan dere kontakte servicetorget tlf. 61700700 som vil formidle beskjed til aktuell ansatt på mail og vi tar kontakt med dere.
 

 

Helsestasjonen holder til i i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset (gamle Telenor-bygget).
 

Hva vi forventer av deg:

  • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
  • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
  • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

 

Kontakt

Otta Helsestasjon
Hovednummer
Mobil 974 81 138
Anne Enkerud Lien
Fagansvarlig
Mobil 902 53 890

Adresse

Telefon helsestasjonen:  97 48 11 38

Du kan også ringe sentralbordet i  Sel kommune på tlf 61 70 07 00 og legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake.

Besøksadresse: Selsvegen 10 (i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset)

Postadresse: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Besøksparkering: Det er nå reservert 3 parkeringsplasser for besøkende til Otta helsestasjon på nordsiden av bygget. Det er satt opp skilt som viser hvor parkeringsplassene er.