Helsestasjon

Velkommen som bruker av Otta helsestasjon! 

Helsestasjonen ligger under helse og rehabiliteringsavdelingen. Leder for avdelingen er Helge Båtstad.
Fagansvarlig helsesykepleier: Sigrid Grande.
Helsestasjonen skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn, ungdom og deres familier.  

Helsestasjonens mål

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste. Helsestasjonen er en gratis tjeneste til barn og unge 0-20 år og deres foreldre/foresatte og skal være et lavterskeltilbud. Tjenesten blir utført etter anbefalt helsestasjonsprogram i veileder til forskrift om «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten».
 

Helsestasjonen holder til i i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset (gamle Telenor-bygget).

 

Hva vi forventer av deg:

  • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
  • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
  • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Kontakt

Otta Helsestasjon
Hovednummer
Mobil 974 81 138
Sigrid Grande
Fagansvarlig Otta Helsestasjon
Mobil 469 17 758

Adresse

Telefon helsestasjonen:  97 48 11 38

Du kan også ringe sentralbordet i  Sel kommune på tlf 61 70 07 00 og legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake.

Besøksadresse: Selsvegen 10 (i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset)

Postadresse: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Besøksparkering: Det er nå reservert 3 parkeringsplasser for besøkende til Otta helsestasjon på nordsiden av bygget. Det er satt opp skilt som viser hvor parkeringsplassene er.