Helsestasjon

INFORMASJON FRA OTTA HELSESTASJON:

I forbindelse med koronasituasjon prioriteres følgende oppgaver:

  • Oppfølging av gravide
  • Oppfølging av barselkvinner og nyfødte
  • 6 ukers konsultasjoner
  • Barnevaksinasjonsprogrammet 
  • Oppfølging av barn, unge og familier med spesielle behov

Informasjon til fødende

Alle grupper/kurs i regi av helsestasjonen utgår inntil videre.
Helsestasjon for ungdom og åpen helsestasjon er stengt for "drop in".  

Helsestasjon oppfordrer alle til å følge de restriksjonene og oppfordringene som er pålagt oss av myndighetene.
Vi ber også om at alle følger med på oppdateringer om hvordan vi skal håndtere denne situasjonen; 
Sel.kommune.no
FHI.no
Koronatelefon for barn og unge i Nord Gudbrandsdal tlf. 48077880
Telefonhjelp for god psykisk helse tlf. 41537282

Ellers er du/dere hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss på helsestasjon 

Jordmortjeneste, tlf. 41537281
Helsesykepleier/helsestasjon, tlf. 97481138  


 

 
Helsestasjonen holder til i i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset (gamle Telenor-bygget).
 

Hva vi forventer av deg:

  • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
  • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
  • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

 
 
 

Kontakt

Otta Helsestasjon
Hovednummer
Mobil 974 81 138
Vera Testad Midtgard
Faglig ansvarlig
Telefon 480 53 512
Mobil 480 53 512

Adresse

Telefon helsestasjonen:  97 48 11 38

Besøksadresse: Selsvegen 10 (i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset)

Postadresse: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Det kan være vanskelig å få tak i helsesykepleier og jordmor på telefon siden de ofte er ute i jobboppdrag.
Helsesekretær har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl 8-10 og 14-15 på tlf 97 48 11 38.

Du kan også ringe sentralbordet i  Sel kommune på tlf 61 70 07 00 og legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake.

Besøksparkering: Det er nå reservert 3 parkeringsplasser for besøkende til Otta helsestasjon på nordsiden av bygget. Det er satt opp skilt som viser hvor parkeringsplassene er.