Helsestasjon

Velkommen som bruker av Otta helsestasjon! 

Helsestasjonen ligger under helse og rehabiliteringsavdelingen. Leder for avdelingen er Helge Båtstad.
Fagansvarlig helsesykepleier: Anne Enkerud Lien.
Helsestasjonen skal gi helsefremmende og forebyggende tjenester til gravide, barn, ungdom og deres familier.  

Helsestasjonens mål

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste. Helsestasjonen er en gratis tjeneste til barn og unge 0-20 år og deres foreldre/foresatte og skal være et lavterskeltilbud. Tjenesten blir utført etter anbefalt helsestasjonsprogram i veileder til forskrift om «Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten».
 

Vi på helsestasjon vil ønske dere en fortsatt riktig god sommer!

Husk god håndhygiene, hold avstand og ta vare på hverandre.
Helsestasjonen holder åpent hele sommeren til vanlig tid og HFU er åpen for drop-in hver tirsdag fra kl 14:00 til 15:30
Vi kan kontaktes på nummeret til helsestasjonen som er 97481138
GOD SOMMER!

 

INFORMASJON FRA OTTA HELSESTASJON:

Det er nå tilnærmet normal drift igjen ved helsestasjonen. Barn og unge bes ha følge med en voksen, hvis mulig bør ingen søsken være med. Det er viktig at man møter til oppsatt tid!

Helsestasjon for ungdom åpner igjen tirsdag 28.4, kl. 1400-1630, hvor det mulig å samtale med lege, helsesykepleier eller jordmor.

Åpen helsestasjon for sped- og småbarnsforeldre har åpent fredager fra 8.5, kl. 1330-1430.

Informasjon til fødende

Alle grupper/kurs i regi av helsestasjonen utgår inntil videre.

Helsestasjon oppfordrer alle til å følge de restriksjonene og oppfordringene som er pålagt oss av myndighetene.
Vi ber også om at alle følger med på oppdateringer om hvordan vi skal håndtere denne situasjonen; 
Sel.kommune.no
FHI.no
Koronatelefon for barn og unge i Nord Gudbrandsdal tlf. 48077880

Ellers er du/dere hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss på helsestasjon 

Jordmortjeneste, tlf. 41537281
Helsesykepleier/helsestasjon, tlf. 97481138  

 

Helsestasjonen holder til i i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset (gamle Telenor-bygget).
 

Hva vi forventer av deg:

  • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
  • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
  • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

 

Kontakt

Otta Helsestasjon
Hovednummer
Mobil 974 81 138
Anne Enkerud Lien
Fagansvarlig
Mobil 902 53 890

Adresse

Telefon helsestasjonen:  97 48 11 38

Du kan også ringe sentralbordet i  Sel kommune på tlf 61 70 07 00 og legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake.

Besøksadresse: Selsvegen 10 (i lokalene til Otta beredskapssenter sør for Rådhuset)

Postadresse: Sel kommune, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Besøksparkering: Det er nå reservert 3 parkeringsplasser for besøkende til Otta helsestasjon på nordsiden av bygget. Det er satt opp skilt som viser hvor parkeringsplassene er.