Gudbrandsdal krisesenter

Gudbrandsdal Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner handler om at noen i din egen familie, eller mennesker som du har et nært forhold til utøver vold. Det kan være seg fysisk, psykisk, materiell, seksuell, økonomisk eller latent vold.

Du finner hjemmesiden til Gudbrandsdal krisesenter her:

Gudbrandsdal krisesenter

Information about Gudbrandsdal Crisis Centre in 25 different languages (PDF, 3 MB)

Kontakt

Gudbrandsdal Krisesenter
https://gudbrandsdal-krisesenter.no/
Mobil 414 81 220