Offentlig ansatt og bekymret for et barn?

Hvis offentlige myndigheter har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet.

Les mer her:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)