Barnevern

Barneverntjenesten er interkommunal mellom Lom, Sel, Skjåk og Vågå.

Barnevernstjenestens oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Tjenesten vil ha tilgang på lokaler i Lom, Skjåk og Vågå. I Vågå vil det være fast bemanning onsdager, i Skjåk tirsdagar og i Lom fredagar. Hovedkontoret vil være på Otta og leder for tjenesten er Kristin Kalbakk. 

Barnevernstjenestens navn er «Barnevernstjenesten for kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk». Samarbeidet er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Sel kommune som vertskommune for kommunene Vågå, Lom og Skjåk, forankret i kommunelovens § 28-1.b.

Tidligere har Sel kommune og Vågå kommune hatt felles barnevernstjeneste med Sel kommune som vertskommune siden 2006. Tilsvarende har Skjåk kommune og Lom kommune hatt felles barnevernstjeneste med Skjåk kommune som vertskommune siden 2009. Disse to vertskommunesamarbeidene ble slått sammen med Sel kommune som vertskommune 1. april 2019.

Formålet med samarbeidet er å samordne tjenesten i kommunene for å styrke og utvikle en robust barnevernstjeneste og gi mer spesialiserte og flere tjenester til innbyggerne.

Barnevernet vil  legge til rette for å unngå skifte av kontaktpersoner i de ulike kommunene så langt det lar seg gjøre.   

Kontakt

Kristin Kalbakk
Virksomhetsleder
Telefon 415 37 287
Mobil 415 37 287

Opningstider

Det blir fast bemanning i:

Vågå: onsdagar
Skjåk: tysdagar
Lom: fredagar.

Hovedkontoret Otta: man-fre 08.00-15.30

Adresse

Telefon: 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Besøksadresse: Ola Dahls gate 3 B, 3.etasje, 2670 Otta

Postadresse: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta