Barnevern

Barneverntjenesten er interkommunal mellom Vågå og Sel.

Barnevernetjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontakt

Kristin Kalbakk
Virksomhetsleder
Telefon 415 37 287
Mobil 415 37 287

Opningstider

Sel
Vi har lokaler i 2.etasje i Sel Rådhus.
Åpningstider: Mandag - fredag 08:00 - 15.30

Vågå
I tillegg har vi kontor på Vågå kommunehus.
Åpningstid: Torsdag 08:00 - 15.30

Adresse

Telefon: 617 00 700

E-post: postmottak@sel.kommune.no

Besøksadresse: Rådhuset, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta

Postadresse: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta