Utregning av eiendomsskatt for de med formuesgrunnlag

Her kan du lese om og se eksempel på utregning av eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag.

Kommunestyret har vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdi) for boliger/leiligheter mens det er foretatt vanlig taksering på våningshus og fritidseiendommer. Skatteetaten fastsetter ny boligverdi hvert år som et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. På bakgrunn av at markedet endrer seg så vil også formuesgrunnlaget (boligverdien) endre seg årlig, dette medfører at du ikke vil få lik eiendomsskatt hvert år.

Dersom du mener boligverdien er feil, må du først kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig: primærareal, byggeår, boligtype. Opplysningene finner du under "Grunnlag for likningsverdi" i selvangivelsen. Likningsverdien utgjør 25 prosent av boligverdien for primærbolig. Ved utskrivningen av eiendomsskatt i 2017 er det benyttet boligverdier fra likningen 2015. Dersom P-ROM (areal), byggeår eller boligtype er feil, må du sende en klage til Skatteetaten.

Du kan også klage dersom du mener likningsverdien for boligen du eier og bor i (primærboligen) er mer enn 30 prosent av markedsverdien. Se skatteetaten.no for mer informasjon eller tlf 800 80 000.

Selve utregningen av eiendomsskatten foregår ved at oppgitt boligverdi (formusgrunnlag) blir redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor som reduserer boligverdien slik at den ikke skal overstige 100 % markedsverdi. I 2017 er den obligatoriske reduksjonsfaktoren satt til 0,8 (80 % av den oppgitte boligverdien blir gjeldende). Deretter gis et bunnfradrag på kr. 100 000,- pr boenhet og man står da igjen med et skattegrunnlag som det betales 5 promille av i eiendomsskatt.

Nedenfor har vi laget et eksempel som viser hvordan eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag (skatteetatens boligverdier) er utregnet.

2017

   

Oppgitt boligverdi (formuesgrunnlag) fra skatteetaten, basert på likning 2015

 

1 620 000

Obligatorisk reduksjonsfaktor 0,8

1 620 000 X 0,8

1 296 000

Bunnfradrag

 

-100 000

Skattegrunnlag

 

1 196 000

Promille 5

1 196 000 X 0,005

5 980

Eiendomsskatt 2017

 

5 980

 

Se også skatteetaten http://www.skatteetaten.no/bolig

Eller kontakt skatteetaten på tlf: 800 80 000 dersom du har spørsmål vedrørende formuesgrunnlag og likning.