Utregning av eiendomsskatt for de med formuesgrunnlag

Her kan du lese om og se eksempel på utregning av eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag.

Kommunestyret har vedtatt å bruke skatteetatens boligverdier for boliger/leiligheter mens det er foretatt vanlig taksering på våningshus og fritidseiendommer.

Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom (Skatteetaten setter boligverdier for å kunne regne ut din formuesverdi, da formuesverdi av primærboliger skal være 25 % av boligverdien). Boligverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (p-rom). Les mer om eiendomsskatt og boligverdier fastsatt av Skatteetaten https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/

Dersom du mener boligverdien er feil, gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/ for å endre boligopplysninger eller endre formuesverdien dersom du mener den er satt for høyt i forhold til reell markedsverdi.

Selve utregningen av eiendomsskatten foregår ved at oppgitt boligverdi  blir redusert med en obligatorisk reduksjonsfaktor som reduserer boligverdien slik at den ikke skal overstige 100 % markedsverdi. I 2019 er den obligatoriske reduksjonsfaktoren satt til 0,8 (80 % av den oppgitte boligverdien blir gjeldende). Deretter gis et bunnfradrag på kr. 100 000,- pr boenhet og man står da igjen med et skattegrunnlag som det betales 5 promille av i eiendomsskatt.

Nedenfor har vi laget et eksempel som viser hvordan eiendomsskatt basert på Skatteetatens boligverdi er utregnet.

 

2019
Oppgitt boligverdi fra Skatteetaten, basert på likning 2017   1 620 000
Obligatorisk reduksjonsfaktor 0,8 1 620 000 X 0,8 1 296 000
Bunnfradrag   -100 000
Skattegrunnlag   1 196 000
Promille 5 1 196 000 X 0,005 5 980
Eiendomsskatt 2019   5 980

 

Se også skatteetaten https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/ 
Eller kontakt skatteetaten på tlf: 800 80 000 dersom du har spørsmål vedrørende formuesgrunnlag og likning.