Klage og avklaring

Avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt

Dersom skattyter ønsker avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt, skal vedkommende ta kontakt med Sel kommune.

 

Klage på eiendomsskatten

Dersom skattyter vil klage på eiendomsskatten, skal klagen rettes skriftlig til Sel kommune. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor Skattetetatens likningsverdier formuesgrunnlag) er benyttet, da må det klages til Skattetetaten. På tilsendt skatteseddel står følgende tekst "takst er formuesgrunnlag fra Skatteetaten:" dersom det er benyttet takst fra Skatteetaten vil det stå ja bak denne teksten.  

 

Klage på ligningsverdien på boligen - skatteetaten*

Dersom skattyter eier bolig, utleiebolig eller bolig som benyttes som fritidsbolig, og ønsker å klage på ligningsverdien på boligen, skal klagen rettes til Skatteetaten


Klage vedr. takstverdien

kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til Sel kommune.

Husk: Oppgi eiendommens gardsnummer og bruksnummer og spesifiser hvilken endring som ønskes (hva som påklages).

* Dersom det klages på takstverdi som er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, må klagen sendes direkte til: 
Skatteetaten
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg.  

Klagefristen er 6 uker etter at skattelisten er lagt ut. Skattelistene for 2023 ble lagt ut 26.01.23 og fristen er gått ut for inneværende år.

Adresse

Sel kommune, eiendomsskattekontoret
Botten Hansens gt 9
2670 Otta.
E-postadresse: postmottak@sel.kommune.no

Klager
Dersom det etter utlegg klages på takstverdi for eiendommer der takstverdien er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, skal klagen sendes direkte til:
Skatteetaten, Postboks 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg.

Øvrige klager sendes eiendomsskattekontoret i Sel kommune iht de frister som blir kunngjort.
Husk å oppgi gnr. og bnr. på eiendommen ved eventuell klage. Klager sendes til postmottak.