Lærlingplasser

Med bakgrunn i kommunestyrevedtak 30.05.16 ble det vedtatt at Sel kommune skal ha 12 lærlinger ved utgangen av 2018.

Fagarbeiderne er blant framtidens hjørnesteiner innen offentlig sektor. Mange yrkesgrupper i organisasjonen vil få en ny arbeidskollega å forholde seg til. Innbyggerne i kommunen vil få nye ressurser som tilfører kompetanse og som bringer med seg inspirasjon og nye samfunnstrender. Lærlingene er ivrige, fleksible og lojale medarbeidere som er dedikerte til jobben de skal utføre. Samtidig skal vi være klar over at det er individuelle forskjeller på hva og hvor mye oppfølging hver enkelt trenger. Som lærebedrift har vi et ansvar for at dette skal foregå på en mest mulig profesjonell måte.

Lærlingene har i utgangspunktet 2-årige lærlingplasser som følger skoleåret. Sel kommune lyser ut ledige stillinger i januar/februar for de lærlingplasser som blir ledige fra høsten av.