Sel kommune sine verdier

Det er en forventing at alle ledere handler etter kommunens felles verdisett, SEL, og aktivt omdanner dette på sin arbeidsplass. Verdisettet er utarbeidet av ledelsen i fellesskap og vi er enig om følgende lederatferd:

 

Med Samhandling forstår vi som ledere at vi:

  • Forbereder og deler informasjon på en åpen og ærlig måte
  • Opptrer tydelig og oppmerksomt
  • Skaper forståelse for at egen virksomhet er en del av et hele

 

Med Entusiasme forstår vi som ledere at vi:

  • Avklarer forventninger til de vi skal samarbeide med
  • Gir ros og positive tilbakemeldinger, og gir råd for ytterligere læring/utvikling
  • Gir rom for innovative innspill

 

Med Likeverd forstår vi som ledere at vi:

  • Er gode rollemodeller ved at vi omtaler kommunen og kollegaer på en positiv måte, og at vi er flinke til å dele gode praksishistorier
  • Gir oppmerksomhet og viser respekt for alle, uavhengig av rolle og stilling
  • Har møtestrukturer og – arenaer der alle opplever sine interesser ivaretatt