Kommunebarometeret 2018

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Sel er på 200. plass i Kommunebarometeret 2017.

44% av nøkkeltallene er forbedret siste år og er bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.