Kommunebarometeret 2017

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Sel er på 126. plass i Kommunebarometeret 2017.

51% av nøkkeltallene er forbedret siste år og er bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. 
Kommunen er inne på Topp 100-lista innen barnehage og økonomi. Nøkkeltallene er samlet sett en del bedre enn normalen i Kommune-Norge