Kommunebarometeret 2016

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Sel er på 80. plass i Kommunebarometeret 2016 fra Kommunal Rapport. Dette er en forbedring fra 2015, der plasseringen var på 158. plass. Kommunen får en veldig god plassering på totaltabellen. Totalt er profilen langt mer positiv enn normalen i Kommune-Norge.

Innen helse og økonomi ligger Sel blant de 100 beste kommunene. Samtidig er det fem andre sektorer med plassering innen de 150 beste. Det er langt bedre tabellposisjon i 2016 innen barnevern, barnehage og eldreomsorg enn tidligere.