Personvernombud

Brit Holen er personvernombud for kommunene Sel, Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå. Personvernombudet skal veilede kommunen slik at personopplysninger og personvern til både ansatte og innbyggere blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. 

I 2018 fikk Norge nye personvernregler. Da erstattet dagens regelverk med EUs personvernforordning (GDPR). Som storforbrukere av personopplysninger, får alle kommuner og fylkeskommuner flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. 

Personvernombudets oppgaver

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Ansvar

Personvernombudet har som oppgave å gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene. Det er imidlertid den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i tråd med regelverket.

Kontakt

Brit Holen
Personvernombud for Sel, Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå.
Mobil 900 31 688