Gradvis overgang til digital post

Stortinget har vedtatt at kommunikasjon mellom stat/kommune og innbygger/næringsliv som hovedregel skal skje digitalt. Sel kommune er i gang med digitaliseringsarbeidet, og i tiden som kommer vil innbyggerne kunne oppleve å motta post både elektronisk og i brevform. De som har reservert seg mot digital post, vil fortsatt få post på papir.

I likhet med mange andre offentlige virksomheter, vil Sel kommune gradvis gå over til å sende post til din digitale postkasse. Nå vil kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kunne ekspedere utgående post digitalt etter nye lovforskrifter.

Alle innbyggere har en digital postkasse, med mindre du har reservert deg. Innbyggere som har valgt Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her. Øvrige innbyggere og virksomheter får post i Altinn. Brev som ikke blir lest i Altinn innen to virkedager, går videre til sentral utskriftsleverandør. Du vil da motta brevet fra kommunen i vanlig umerka konvolutt. 

Her kan du lese mer om digital postkasse


Endre kontaktinformasjon:

Du får varsel på SMS eller e-post når du mottar brev i din digitale postkasse. Du kan også endre kontaktinformasjonen (SMS og e-post) i din digitale postkasse eller på www.norge.no.

Det er en rekke fordeler ved å opprette en digital postkasse:

  • Det er tryggere enn all annen postgang
  • Det er gratis å bruke
  • Du mottar og oppbevarer viktige brev ett sted, både fra private og offentlige virksomheter
  • Du får viktige brev der du er
  • Det er miljøvennlig

Hvorfor trenger jeg digital post når jeg har e-post?

Det offentlige kan ikke sende sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger, på e-post. Manglende kryptering i e-postløsninger gjør dette til en svært usikker kanal. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal som nå innføres i alle landets kommuner.
 

Vil du fortsatt motta post på papir?

Hvis du ikke har en digital postkasse fra før av, får du brev på papir som før. Har du allerede en digital postkasse, men ønsker å reservere deg, kan du gjøre det ved å: