Reglement for flagging i Sel kommune

Sel kommune har utarbeidet et eget flaggreglement for å samordne og klargjøre hvordan den kommunale flaggingen skal utføres, knyttet til offentlige flaggdager samt ulike arrangementer og markeringer.

Stortinget vedtok i juni 2021 endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, og dette gir kommunene utvidet mulighet til flagging med andre flagg enn tidligere.

Flaggreglementet ble godkjent i driftsutvalget 18.09.2023 i sak 2023/25.

REGLEMENT FOR FLAGGING I SEL KOMMUNE