Ansattoversikt


NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 412 87 037 412 87 037
Lars Blekastad
Avdelingsleder
Veileder
Virksomhetsleder 915 34 600
Regional gjeldsrådgiver 918 30 680
Flyktningkonsulent 412 77 375 412 77 375
Solveig Kristiansen
Veileder
Veileder - NAV Sel
Kvalitetskoordinator 401 06 049
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV
Veileder 480 47 487 480 47 487
412 84 509
Veileder