Ansattoversikt


Barneverntjenesten Sel og Vågå

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten Sel og Vågå
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler - barneverntjnesten 952 03 062
Fagleder - barneverntjenesten 959 24 186
Saksbehandler 61 21 07 80 908 56 641
Saksbehandler - barneverntjenesten 904 78 924
Saksbehandler 907 87 916
Saksbehandler - barneverntjenesten 477 01 196
Virksomhetsleder 415 37 287 415 37 287
Kristin Kalbakk
Miljøarbeider - barneverntjenesten 416 89 972
Saksbehandler - berneverntjenesten 915 23 757
Saksbehandler - barneverntjenesten 480 75 924
Saksbehandler - barneverntjenesten 918 58 377