Ansattoversikt


Skole - Otta ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Otta ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Otta ungdomsskole 61 70 08 80 480 25 246

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen ligger ca. 500m nord for Otta sentrum, avkjøring mot Øya industriområde.

Ansatte 908 34 855
Lærer 901 68 454
Assistent/Fagarbeider 476 75 911
Lærer 954 85 880
Rektor/Virksomhetsleder 909 60 740 909 60 740
Pål Bertil Eide
Lærer 948 50 968
Lærer 990 34 410
Lærer 909 34 271
Ansatt
Lærer 984 83 209
Lærer 415 03 443
Lærer 482 25 460
Assistent/Fagarbeider 938 52 601
Lærer 990 18 654
Rådgiver/Lærer 971 60 405
Undervisningsinspektør 61 70 08 84 979 73 499
Lærer 975 19 915
Lærer 905 55 283
Lærer 975 88 602
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent/fagarbeider 958 26 612
Lærer 412 18 222
Lærer 913 82 700
Ansatte 991 67 186
Lærer 958 75 549
905 07 639
904 10 516
903 61 341
Lærer 476 08 954
Lærer 988 11 019
Lærer 477 69 779