Ansattoversikt


Skole - Otta ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Otta ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Otta ungdomsskole 61 70 08 80 480 25 246

Otta ungdomsskole er en av 2 ungdomsskoler i Sel kommune.

Skolen ligger ca. 500m nord for Otta sentrum, avkjøring mot Øya industriområde.

Rektor 61 70 08 80 909 60 740
Pål Bertil Eide
Sosiallærer 480 14 721
Rådgiver 480 35 256
Undervisningsinspektør 479 00 249
905 07 639
904 10 516
903 61 341
Kontorassistent 991 69 380