Ansattoversikt


Helse og omsorg - Tjenester funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenester funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 2 903 65 280
Vakttelefon 1 902 29 287
951 70 733
951 00 826
Vernepleier
Assistent
951 70 733