Ansattoversikt


Helse og omsorg - NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 61 41 75 87
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Veileder - NAV Sel 55 55 33 33
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV