Ansattoversikt


Helse og omsorg - NAV Sel

Ansatte i avdelingen NAV Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Veileder/Vikar
Regional gjeldsrådgiver i Nord-Gudbrandsdal 412 89 893
Sosionomstudent
Veileder
Veileder
Virksomhetsleder 915 34 600
Virksomhetsleder - NAV 915 34 600
Jarleif Haugen
Veileder
Veileder
Veileder
Veileder - NAV Sel
Kvalitetskoordinator 401 06 049
Hovednummer kl. 08.00–15.30 55 55 33 33

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/nav-sel

Sel NAV
Veileder
Veileder