Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Åpningstider 09:00 - 14:00 61 70 07 00
Servicetorg
Rådmann i Sel 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Økonomisjef 907 37 367
Elin Fjeldberg
Kommunalsjef - oppvekst og skole 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Spesialrådgiver 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef - helse og omsorg 920 44 784
Iren Ramsøy
Konstituert kommunalsjef - Plan, teknisk og eiendom 907 61 820
Solveig Rindhølen
Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen