Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 70 07 00
Servicetorg
Rådmann i Sel 959 19 271
Kaija Eide Drønen
Økonomisjef 907 37 367
Elin Fjeldberg
Kommunalsjef - oppvekst og skole 917 23 364
Kristin Rønn Gårderløkken
Spesialrådgiver 415 37 293
Solveig Nymoen
Kommunalsjef - Plan og teknisk 917 12 073
Ola Næprud
Kommunalsjef - helse og omsorg 920 44 784
Iren Ramsøy
HR- og utviklingsleder 907 61 820
Solveig Rindhølen
Næringssjef 905 51 701
Torfinn Stenersen