Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Søknadsskjema for spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er tilgjengelig.

Anleggene skal være:

  • åpne for allmenn idrettslig virksomhet (ordinære anlegg)
  • åpne for allmenn aktivitet (nærmiljøanlegg)

Søknadsskjema finner du her. 

  • Nye søknader - ta kontakt med Sel kommune for å få tildelt anleggsnr.
  • Husk at tidligere søknader må fornyes

Kontaktperson: kulturkonsulent Mette Josten 47 67 37 37 / mette.josten@sel.kommune.no

Sel kommune har satt søknadsfristen til 30.09.