Folkemøte om utvikling av gamle Otta skole tirsdag 21. februar

Sel kommune inviterer 21. februar kl. 18.00 til åpent møte i Otta Kulturhus om utvikling av området gamle Otta skole. Møtet er åpent for alle interesserte.

I henhold til forurensningsforskriftens § 12-6 jfr. forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Sel kommune.


I kveld, mandag 5. februar starter vi opp med direktesending fra kommunestyret. Møtet starter kl 18.00. Klikk her for å følge med på møtet. 


Montering av massivtre for boliger for funksjonshemmede på Otta Brygge er godt i gang med ferdig råbygg til 6 leiligheter over to etasjer. Videre jobber Sel kommunes totalentreprenør Fron Bygg nå med fellesarealer og personalavdeling for tjenesteområdet, før de siste 10 leilighetene blir montert.

 

Fra 1. mars blir det endringer i ordningen for kildesortering av papir i husholdninger i Sel. Alle husholdningsabonnenter får tilbud om å bruke dunk for oppsamling av papir og det vil bli kjørt henterute hver måned.


Miljødirektoratet åpner for ekstraordinært uttak av elg i kommunene Nord-Fron, Vågå og Sel.

 


Sel kommune kunngjør med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-8, oppstart av detaljreguleringsplan for kirkegårdsutvidelse Selsverket. Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av dagens kirkegård med ny og større tilhørende parkeringsplass. Planområdet avgrenses av E6 i øst, Kyrkjevegen i sør, Prestegarden og tilhørende arealer i vest og Moen gård i nord.


Onsdag 14. februar kommer Barnevakten til Otta kulturhus for å holde temakveld angående digitale medier og mobbing.


Alle saker