Læringsmiljø og klasseledelse

Læringsmiljø og klasseledelse henger tett sammen. Vi har derfor valgt å samle temaene under samme overskrift.

De beste tiltakene mot mobbing - Fra utdanningsforskning

LÆRERROMMET - Lærerommet er podkasten som tar opp aktuelle og viktige tema innen utdanningsfeltet.  

Tiltak i skolemiljøsaker - UDIR

Å snu en negativ klassekultur - Utdanningsnytt

Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 - Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? - UDIR

Læringsmiljøsenteret - Universitetet i Stavanger sin nettside med artikler og informasjon.

SPEKTER - Verktøy som avdekker mobbing og kartlegger læringsmiljøet

Klasseledelse og positiv lærer-elev relasjon - Hentet fra Universitetet i Stavanger

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena - Udir

Slik får vi en god skole - av Skoleforsker Thomas Nordahl.

Derfor lykkes noen skoler - Hva er felles for de gode skolene?

Den gode lærer har noe på hjertet - av Marit Ulvik

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle - av Eyvind Elstad

Klasseledelse - UDIR sitt materiell om arbeid med klassemiljø