Matematikk

Link til side for minoritetspåklige elever

Matematikkvansker – utfordringer og tiltak, av Marianne Akselsdotter 

Informasjonsfilm fra STATPED om Matematikkvansker

Matematikksenteret - Innføring av nye begreper

Liste over sentrale omgrep - Fra PPTNG 

Liste over sentrale omgrep (liste som kan kryssast av) - Fra PPTNG

Matematikkvansker - Artikkel om matematikkvansker, skrevet av Marit Holm UIO

Å stimulere og videreutvikle barns nysgjerrighet i matematikk/antall, rom, form. Denne presentasjonen er laget av realfagsatsing, Vestre Toten kommune

STATPED - Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk