Barnehage

Her finner du fagstoff generelt om barnehage.

UDIR- Nettportal om barnehage 

Barns trivsel - voksnes ansvar.  Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen.

Om leseaktiviteter og andre språkutviklende aktiviteter. - Fra Universitetet i Stavanger

www.barnehage.no

De gode relasjonene - en film om læringsmiljøet i barnehagen av UIS

Grep om begreper i barnehagen - Se film om hvordan Epleskogen barnehage arbeider med strukturert begrepslæring. Mer om strukturert begrepslæring her.

Barns interesse for å skrive - Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis - av Marit Holm Hoppestad