Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Her er det samlet innhold knyttet til prosjekt om kompetanseutvikling for barnehager, skoler, myndighet og eiere om mobbing og andre krenkelser.

UDIR sin side om prosjektet - Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Dialogmodellen.no - Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”.

Podcaster fra dialogmodellen

Omtale dialogmodellen - universitetet i Agder

Barn og unge med atferd som utfordrer. Film om hvordan skape et inkluderende klasserom? Pål Roland.